Migrenebehandling

Behandling med injekson mot migrene

Medisinsk behandling mot MIGRENE

Botox fikk FDA godkjenning den 15.10.2010 som en forebyggende behandling av hodepine hos voksne med kronisk migrene (≥15 dager pr. mnd med hodepine som varer 4 timer eller mer).
Mange migrene-pasienter opplever vansker med å finne en behandling som fungerer mot hodepinen, og stadig flere – både pasienter og leger – vender oppmerksomheten mot muskelavslappende lindring.

Hvorfor medisink behandling mot migrene? 

Ettersom migrene er en indre reaksjon, antas det at (over-) aktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall. Ved å passivisere én eller flere av disse muskelområdene, vil dette i flere tilfeller kunne redusere og evt. opphøre migrene-anfall så lenge behandlingen har sin effekt. Dersom man har «trykk»-migrene (været) eller andre former for migrene som påvist ikke har med stress/muskler å gjøre, er det usikkert om hvorvidt behandlingen vil kunne ha tilfredsstillende effekt.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen? 

Effekten av behandlingen vil kunne vare omtrentlig fra 3-6 måneder.

Denne behandlingen utføres på alle våre klinikker.