Behandlinger

Vi er en spesialklinikk med et bredt spekter av kosmetiske behandlinger og operasjoner.
 

Rynke og svettebehandling med injeksjoner

SINNARYNKE, SVETTE OG MIGRENE: ¨BYE BYE!¨

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum-toxin Type A. I svært små og fortynnete doser kan toxinet sprøytes inn i utvalgte små ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. I USA ble det i 2000 gjort mer enn en million Btx behandlinger. Dette gjør Btx-behandling til, uten sammenlikning, den vanligste kosmetiske behandlingen i USA.

Hvordan virker Botox? 


Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På den måten blir den overliggende huden glatt og uten skjemmende rynker.Hvordan utføres behandlingen?

Botox injiseres med engangssprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggstikk. Behandlingen tar ca.15 min. avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 3-5 timene bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Derimot er det gunstig å bruke de musklene man ønsker blokkert så mye som mulig den første dagen etter behandlingen. Etter injeksjonene tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 dager før man får full effekt.Hvilke rynker kan behandles med Botox? 


Tversover- rynker i pannen, ”bekymringsrynken” mellom øyenbrynene, og rynker som kommer frem ved øynene når du smiler.Hvor lenge varer effekten av Botox- behandlingen?


En fordel med Botox behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 2-5 måneder etter første behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For å vedlikeholde optimal effekt bør man regne med å gjenta injeksjonene 2-3 ganger pr.år. Vitenskapelige studier viser at effekten varer lenger etter hver ny behandling. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir blokkert etter hvert blir mindre og svakere som resultat av at den ikke brukes. En annen faktor som også virker inn, er at man ubevisst endrer mimikken som følge av at enkelte små muskler er blokkert.Hva med komplikasjoner og bivirkninger? 


Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner. Uønskete bivirkninger ved bruk av Botox er imidlertid svært sjeldne; selv etter produktet har vært brukt i over 10 år. Den vanligste bivirkningen er ømhet eller en liten blodutredelse på innstikkstedet. I sjeldne tilfeller kan Botox gi en forbigående hodepine og svekkelse av nærliggende muskler. Det finnes beskrevet tilfeller hvor muskelen som løfter øvre øyelokk har blitt forbigående svekket i 1-2 uker. Fordi effekten av Botox er forbigående er også bivirkningene forbigående.Bruker menn Botox?


Botox er like effektivt på menn som på kvinner. Andelen menn som benytter seg av kosmetiske behandlinger er stadig økende. Vi ser en helt klar tendens til at både næringslivsledere og forretningsfolk ønsker å se mer opplagte og imøtekommende ut, og særlig i USA er Botox behandling blitt svært populært også blant menn.Kan gravide bruke Botox?

Det er ikke gjort studier på Botox behandling av gravide, og anbefales derfor ikke til gravide.
 Det er ikke kjent om botulinumtoksin type A går over i morsmelk.
 

Denne behandlingen utføres på alle våre klinikker.

Viser du mye tannkjøtt når du smiler?

Vi hjelper deg med å bli kvitt problemet.
 

Sliter du med overdreven svette.
Vi hjelper deg med å bli kvitt problemet.
Sliter du med tanngnissing og anspente kjever?

Vi hjelper deg med å bli kvitt problemet.